Әлки хәбәрләре

Әлки районы

18+
Рус Тат
2024 - Гаилә елы
Көн темасы

Юхмачыда Америка таналары

«Юхмачы» терлекчелек комплексы кљтње 1089 баш нђселле буаз таналар белђн тулыландырылачак. Алар Америка Кушма Штатларыннан Техас штатыннан кайтарылган.

Карап торышка без књреп књнеккђн маллардан берние белђн аерылып тормаучы аклы-каралы таналарныћ 868 е инде Юхмачы симертњ мђйданчыгында карантин срогы њтђ. Атна азагына аларныћ барысы да кайтарып ќиткерелђчђк.
«Юхмачы» терлекчелек комплексы начальнигы Марат Кђримов џђм љлкђн мал табибы Фђргать Шакиров, «Кызыл Шђрык-Агро» ААЌ делегациясе белђн АКШныћ њзенђ њк барып, 50 мећ баш терлек арасыннан сайлап алганнар малларны.
- Анда климат безнекеннђн њзгђ, Урта Азияне хђтерлђтђ малларныћ туган ќирлђре, - ди Марат Рђшитович. - Шулай да безгђ кайткан кадђресе юлны џђм климат алышынуын авыр кичермђде кебек, аппетитлары ђйбђт, авыру билгелђре књзђтелми.
Ђ бит ђлеге маллар 18 тђњлек су юлы белђн Новороссийск шђџђренђ, аннан ике тђњлек махсус фургоннарда безгђ кадђр озын юл њткђн. Шућа књрђ бњген аларга аеруча игътибар зур. Без килгђндђ џђркайсы 38 баш тана сыйдырышлы махсус машиналардан чираттагы тљркем терлеклђр яћа бушатылган иде. Ђлки ќиренђ аяк басуга ябырылып коры печђн ашый башлаганнар америкалы таналар. Димђк, бездђ њскђн люцерна књћеллђренђ хуш килгђн. Љч кљн коры печђн ашатканнан соћ, аларга акрынлап терлекчелек комплексларындагы тљп сыйны - моноазык бирђ башлаячаклар.
Аклы-каралы голштинофрез токымлы малларныћ генетик потенциалы безнекелђрдђн ике мђртђбђ диярлек артык икђн. Џђркайсы елына 9 мећ литр сљт бирергђ сђлђтлелђр ди Америкада туган маллар.
Ерак юллар узып районыбызга кайтарылган таналар бер ай дђвамында Юхмачы терлек симертњ мђйданчыгында карантинда булып, безнећ климат шартларына яраклашкач, терлекчелек комплексына књчерелђчђк. Аларны тулысынча сыйдырырлык урын бар Юхмачы комплексында.
4-5 айдан бозаулыйсы таналарга, билгеле, љмет зур. Алар безнећ климатны њз итеп, мул сљт бирђ башласалар, бу килђчђктђ сљт ќитештерњне икелђтђ арттыру мљмкинлеген тудырыр иде. Бђялђре мећђрлђгђн доллар торучы ђлеге нђселле таналар нђкъ шул максатны књздђ тотып кайтарыла да.

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа


Оставляйте реакции

0

0

0

0

0

К сожалению, реакцию можно поставить не более одного раза :(
Мы работаем над улучшением нашего сервиса

Нет комментариев